Tartaczna 27 16-300 Augustów Podlaskie Polska
502 123457 / 693 111 240 zybi@post.pl

Sekcja Ratownictwa Wodego

Ochotnicza Straż Pożarna w Augustowie posiada w swych szeregach Sekcję Ratownictwa Wodnego, która rozpoczynała swą działalność w roku 2004, a w roku 2005 została oficjalnie uznana.
Początek działalności opierał się głównie na podnoszeniu kwalifikacji i  sprawności, pozyskiwaniu nowego sprzętu oraz ćwiczeniach przy boku doświadczonych strażaków z KP PSP w Augustowie pod nadzorem instruktora Marka Narela. Od samego początku druhowie ściśle współpracowali z KP PSP w Augustowie. Dużego wsparcia nowo powstałej sekcji  udzielał ówczesny Komendant KP PSP bryg. Marcin Pożarowski.
Obecnie Sekcja Ratownictwa Wodnego składa się z 23 strażaków- ratowników posiadających uprawnienia I ,II i III stopnia płetwonurka, patenty żeglarskie – stermotorzysty, sternika motorowodnego, ratownika wodnego (WOPR), ratowników medycznych a także instruktorów nurkowania. W  szeregach znajdują się również 4 druhny, które aktywnie uczestniczą w akcjach na akwenach.

Wyposażenie kompletowane przez lata to: skafandry suche, jackety, automaty oddechowe, maski pełnotwarzowe, komputery nurkowe butle i inny sprzęt niezbędny. Ponadto sekcja posiada ponton ratowniczy Parker 510 oraz sanie do ratownictwa lodowego.

Jednostka nadal czyni starania w celu propagowania idei Ochotniczych Straży Pożarnych dlatego, co roku organizuje spotkania edukacyjne w augustowskich przedszkolach i  szkołach. Wspólnie z wieloma instytucjami działającymi na terenie miasta Augustowa  współorganizuje akcje oczyszczania akwenów i ich brzegów.