Tartaczna 27 16-300 Augustów Podlaskie Polska
502 123457 / 693 111 240 zybi@post.pl

Projekty i realizacje

Urząd Miejski w Augustowie uprzejmie informuje,  że zgodnie z umową Nr DIT – II.3031.100.2017 zawartą w dniu 25 maja 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Miasto Augustów otrzymało dotację w wysokości 3.000 zł na zakup środków indywidualnej ochrony strażaka, z których zakupiono na potrzeby OSP Augustów – Lipowiec: 2 sztuki ocieplaczy NAVY, 2 komplety pierścieni SI – TECH oraz 2 komplety płetw TRIDENT FINS.

 

Ochotnicza Straż Pożarna Augustów – Lipowiec zrealizowała projekt unijny w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej pt.”Ekologicznie żyj, rozsądnie się baw, nieś pomoc innym – kształtowanie obywatelskich postaw wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Augustów”. Wyremontowana została świetlica w remizie strażackiej oraz wyposażona została w sprzęt komputerowo-projekcyjny. Zakupiono również specjalne tory do rozgrywania zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zestaw szkoleniowy do nauki udzielania pomocy przedmedycznej, umundurowanie dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, sprzęt do sportów wodnych i akcesoria pływackie, a także upominki i nagrody. W ramach projektu odbywają się cykliczne spotkania z młodymi adeptami rzemiosła strażackiego.
Całkowita wartość projektu to 62 701,00 zł
[envira-gallery id=”8602″]_______________________________________________________________________________________________________________________________________

W roku 2013 Zarząd jednostki zakupił samochód Renault Traffic, specjalistyczną sprężarkę oraz dyfuzor.
Na ten cel wydano 136 540, 84 zł. Projekt również został zrealizowany poprzez Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.
[envira-gallery id=”3312″]_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec w kwietniu 2012 r. rozpoczęła działania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne związane z realizacją Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, które zakończyły się w czerwcu 2012r. Akcja prowadzona przez strażaków była wynikiem umowy zawartej przez OSP Augustów-Lipowiec a Samorządem Województwa Podlaskiego. Przez ten okres druhowie spotykali się w z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, uczniami augustowskich szkół oraz przedszkolakami. Tematem spotkań były informacje dotyczące działań Lokalnej Grupy Rybackiej oraz działania na rzecz ekologii wód i bezpieczeństwa na akwenach. Organizowano konkursy o tematyce ekologicznej. Poruszane byłytematy bezpiecznego i świadomego zachowywania się na akwenach. Zrealizowano końcowy etap operacji który pozwolił na pozyskanie funduszy unijnych.
Za pozyskane środki zakupiono specjalistyczne wyposażenie w celu zapobiegania oraz usuwania skutków zanieczyszczeń środowiska: ponton ratowniczy z silnikiem zaburtowym i przyczepką oraz osprzętem, sprzęt nurkowy do działań w strefach wód skażonych, zapory parkanowe-pochłaniające, zapory polipropylenowe oraz tester wody.
Całkowita wartość projektu to 146 574,85 zł i jest to pierwszy w historii Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec projekt unijny.
[envira-gallery id=”3432″]