Tartaczna 27 16-300 Augustów Podlaskie Polska
502 123457 / 693 111 240 zybi@post.pl

Wspólne ćwiczenia z funkcjonariuszami KPP w Augustowie