Tartaczna 27 16-300 Augustów Podlaskie Polska
502 123457 / 693 111 240 zybi@post.pl

Mistrzostwa Polski Strażaków Ratowników w Ratownictwie Wodnym i Przeciwpowodziowym