Tartaczna 27 16-300 Augustów Podlaskie Polska
502 123457 / 693 111 240 zybi@post.pl

III Letnie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych – Augustów 2018

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia

Regulamin Mistrzostw

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Mistrzostw oraz wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie na podany adres w Regulaminie.

UWAGA! ZMIANA REGULAMINU MISTRZOSTW!

Trzecia edycja mistrzostw odbędzie się 30 czerwca 2018 roku w Augustowie.
Organizowane wydarzenie ma na celu sprawdzenie stopnia wyszkolenia uczestników Mistrzostw w zakresie ratownictwa oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Mobilizowanie uczestników do współzawodnictwa i do intensywnego szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego będzie rzutowało na skuteczność akcji ratunkowych podejmowanych w codziennej służbie strażaków-ochotników. Istotnym elementem mistrzostw jest fakt, że punkty zadań medycznych są rozmieszone w kilku lokalizacjach na terenie miasta Augustowa co umożliwi mieszkańcom zobaczyć z czym na co dzień zmagają się strażacy i ratownicy medyczni. Podniesie to znacznie świadomość konieczności podejmowania działań mających na celu niesienie pomocy osobom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia przez świadków zdarzenia. 
Głównymi organizatorami wydarzenia są : OSP Augustów – Lipowiec oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach. Pomysłodawcami projektu są Katarzyna Raczkowska, Katarzyna Zackiewicz ratownicy medyczni, na co dzień pracujący w Zakładzie Pomocy Doraźnej w Augustowie. 
Uczestnikami Mistrzostw będą 4 osobowe zespoły z OSP, które zmagać się będą w 7 zadaniach (6 zadań medycznych i 1 zadanie sprawnościowe połączone z testem wiedzy z zakresu ratownictwa i pożarnictwa). Rozpoczęcie zawodów będzie miało miejsce o godz. 09.00 w Remizie OSP Augustów-Lipowiec na ul. Tartarcznej 27, a zakończą się spotkaniem integracyjnym.