Tartaczna 27 16-300 Augustów Podlaskie Polska
502 123457 / 693 111 240 zybi@post.pl

Walne Zebranie

W dniu 05 marca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec.

Strażacy podsumowali swoją działalność za okres pięciu lat. Zarząd jednostki podczas głosowania otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy. Wybrano Zarząd jednostki, który będzie funkcjonował przez kolejną kadencję. Prezesem OSP Augustów-Lipowiec ponownie został wybrany Zbysław Kurczyński, stanowiska wiceprezesów będą piastowali druhowie Michał Olszewski oraz Miłosz Szlaszyński, naczelnikiem jednostki został Mirosław Omelianiuk a jego zastępcą Krzysztof Tomczyk, skarbnikiem jednostki będzie Iwona Maksimowska, a sekretarzem Katarzyna Raczkowska, w skład Zarządu weszli również druhowie Marek Narel i Marcin Ziarko. Komisja rewizyjna będzie składała się natomiast z druhów: przewodniczący Marcin Pożarowski, zastępca Dariusz Boruk oraz członkowie Mariusz Denert i Jan Kuprewicz. Zebranie zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele samorządów. Obecny był członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Bogdan Dyjuk, starosta powiatu augustowskiego Jarosław Szlaszyński oraz przewodniczący Zarządu Powiatu Andrzej Sobolewski. Urząd miejski reprezentował zastępca burmistrza Mirosław Karolczuk a Radę Miasta Filip Chodkiewicz. Nie zabrakło również przedstawicieli służb mundurowych z którymi jednostka ściśle współpracuje. Zebranie było okazją do wręczenia wyróżniającym się strażakom medali odznaczeń i wyróżnień.