Tartaczna 27 16-300 Augustów Podlaskie Polska
502 123457 / 693 111 240 zybi@post.pl

Wizyta w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie

22 maja 2015r w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie odbyło się spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec. Spotkanie zorganizowano w ramach zajęć profilaktycznych pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Spotkanie w formie zielonej lekcji poprowadzili druh Marcin i druh Krzysztof. Główne zagadnienia to bezpieczeństwo nad wodą, susza i ogień , radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Strażacy starali się przekazać informacje na temat bezpieczeństwa i sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.Podczas zajęć można było przymierzyć hełm, założyć mundur bojowy czy wsiąść do wozu bojowego.

[envira-gallery id=”4382″]