Tartaczna 27 16-300 Augustów Podlaskie Polska
502 123457 / 693 111 240 zybi@post.pl

Walne OSP Augustów-Lipowiec

W sobotę 28 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące pracę Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec. Na zebranie przybyli przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji współpracujących z jednostką. Zarząd OSP przedstawił działania, które udało się zrealizować w roku ubiegłym, a także cele i zamierzenia na rok 2015.

Strażakom ochotnikom udało się zrealizować kolejny projekt unijny którego efektem jest remont świetlicy, zakup torów do rozgrywania zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, sprzętu multimedialnego, sprzętu szkoleniowego AED, sprzętu sportowego, a także umundurowania dla młodych adeptów rzemiosła strażackiego. Doposażono również Sekcję Ratownictwa Wodnego w niezbędny sprzęt ratowniczy.

Jak podkreślił prezes jednostki Zbysław Kurczyński, ważnym elementem działań jednostki jest działalności edukacyjna, którą strażacy ochotnicy prowadzili w roku ubiegłym. Pozytywnie oceniono spotkania w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także pokazy ratownicze.

Podczas głosowania Zarządowi udzielono absolutorium. Zebranie było również okazją do wręczenia wyróżniającym się strażakom medali, awansów oraz okolicznościowych dyplomów. W szeregi OSP przyjęto nowych strażaków ochotników. Bardzo ważnym elementem zebrania było uroczyste ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Przebieg działań ratowniczych przedstawił wiceprezes Michał Olszewski. W roku ubiegłym druhowie uczestniczyli w 55 zdarzeniach – w tym 50 miejscowych zagrożeń, 14 pożarów i jeden alarm fałszywy.

Przed strażakami stoją kolejne wyzwania, które zamierzają systematycznie realizować w roku 2015. Ochotnicy chcą poprawić elewację budynku i dokonać remontu dachu.

– Przed nami kolejny rok służby. Mam nadzieję, że uporamy się z problemami, które na nas czekają. Nadal będziemy starać się prowadzić akcje edukacyjne w przedszkolach i szkołach, ponieważ działania profilaktyczne są bardzo ważnym elementem naszej ochotniczej służby – powiedział Zbysław Kurczyński Prezes OSP Augustów- Lipowiec.