Tartaczna 27 16-300 Augustów Podlaskie Polska
502 123457 / 693 111 240 zybi@post.pl

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W niedzielę 13 grudnia na terenie remizy strażackiej odbyło się spotkanie augustowskich harcerzy ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec, którego tematem było udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadkach zatrzymania układu oddechowo krążeniowego, w przypadkach złamań oraz krwotoków. Szkolenie przeprowadziła druhna Katarzyna, która objaśniła zasady postępowania podczas sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Harcerze mieli okazję pogłębić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą resuscytacji krążeniowo oddechowej, a także w przypadku krwotoków i złamań.

[envira-gallery id=”7032″]