Tartaczna 27 16-300 Augustów Podlaskie Polska
502 123457 / 693 111 240 zybi@post.pl

Spotkanie w Przedszkolu nr 3

Kolejne spotkanie z cyklu „Mały strażak” i „Mały ratownik” Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec zorganizowała w Przedszkolu nr 3. Najmłodsi mieli możliwość poznania charakteru służby strażaka ochotnika oraz zasad funkcjonowania jednostki. Dzieci dowiedziały się czym zajmują się strażacy oraz w jaki sposób niosą pomoc innym. Druh Marcin zaprezentował maluchom sprzęt , ubrania specjalne i kombinezony używane podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Najmłodsi dowiedzieli się jak należy unikać sytuacji niebezpiecznych oraz jak należy zachować się w przypadku ich wystąpienia . Dzieci zostały poinstruowane na jakie numery alarmowe należy dzwonić w razie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej. Strażak Marcin starał się odpowiadać na wszystkie pytania przedszkolaków zaspokajając ich ciekawość.

Druhowie z OSP Augustów-Lipowiec podkreślają że poziom wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa jest bardzo duży i jest to zasługa wychowawczyń z poszczególnych przedszkoli, które odwiedzili strażacy-ochotnicy.

Zakres działalności OSP Augustów-Lipowiec jest bardzo szeroki i obejmuje również edukację dzieci i młodzieży, także nadal będą organizowane tego typu spotkania, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w naszym mieście.

[envira-gallery id=”6562″]