Tartaczna 27 16-300 Augustów Podlaskie Polska
502 123457 / 693 111 240 zybi@post.pl

Prezentacja w Hotelu Warszawa

Przezntacja naszego sprzetu w Hotelu Warszawa, dzieciaki miały możliwosc poczuć sie jak prawdziwy satrazak !