Tartaczna 27 16-300 Augustów Podlaskie Polska
502 123457 / 693 111 240 zybi@post.pl
wawa

Prezentacja w Hotelu Warszawa

Przezntacja naszego sprzetu w Hotelu Warszawa, dzieciaki miały możliwosc poczuć sie jak prawdziwy satrazak !

walne_2015

Walne OSP Augustów-Lipowiec

W sobotę 28 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące pracę Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec. Na zebranie przybyli przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji współpracujących z jednostką. Zarząd OSP przedstawił działania, które udało się zrealizować w roku ubiegłym, a także cele i zamierzenia na rok 2015. Strażakom ochotnikom udało się zrealizować…