Tartaczna 27 16-300 Augustów Podlaskie Polska
502 123457 / 693 111 240 zybi@post.pl

Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i obecnie dysponuje dwoma pojadzami bojowymi – samochodem lekkim do ratownictwa technicznego i wodnego oraz średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym. Posiadamy również lekki samochód operacyjny. Sekcja ratownictwa wodnego dysponuję łodzią ratowniczą typu RIB. Obecnie jednostka liczy 64 członków czynnych, oraz 2 wspierających. W szeregach OSP Augustów – Lipowiec działa sekcja ratownictwa wodnego do której należy 23 ratowników.